Wójt

Wójt Gminy Zembrzyce

mgr Łukasz Palarski

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:  w poniedziałek od 8.00-10.00 i w środę od 15.00 do 16.00