W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany został:

Pan Mateusz Szklarczyk, zam. Sucha Beskidzka

UZASADNIENIE:
Pan Mateusz Szklarczyk spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Z przeprowadzonej analizy dokumentów aplikacyjnych, testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej wynika, że posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę merytoryczną i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku referenta – ekodoradcy.