Stowarzyszenia

W Y K A Z

Organizacji stowarzyszeń działających na terenie Gminy Zembrzyce

 1. OSP Zembrzyce

 2. OSP Marcówka

 3. OSP Tarnawa Dolna

 4. OSP Śleszowice

 5. LKS „Garbarz” Zembrzyce

 6. LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna

 7. LKS „Błyskawica” Marcówka

 8. Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”

 9. KGW w Tarnawie Dolnej

 10. KGW „Marcowianki” w Marcówce

 11. KGW „Redz” w Tarnawie Górnej

 12. Orkiestra Dęta „Rytm” w Zembrzycach

 13. 1 Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice

 14. Bractwo Zbójników spod Babiej Góry wraz z Gaździnami z Marcówki

 15. Stowarzyszenie Nasza wieś Śleszowice

 16. Stowarzyszenie „Ojcowizna” Tarnawa Dolna

 17. Lokalna Inicjatywa Społeczna Nasza Gmina

 18. Caritas Archidiecezji Krakowskiej

 19. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  Koło w Zawoi

 20. Stowarzyszenie KrucaFux Cyrchel Team