Sołtys i Rada Sołecka Zembrzyc

Sołtys Zembrzyc:

Maria Kuś

 

Rada Sołecka:

Jan Kadela

Kazimierz Czaicki

Iwona Pawlica

Stanisława Talaga

Marian Żmudka

Edward Talaga