Sołtys i Rada Sołecka Zembrzyc

Sołtys Zembrzyc:

Pani Maria Kuś

 

Rada Sołecka:

1. Pan Jan Kadela

2. Pan Jan Gierat

3. Pani Magdalena Żmudka

4. Pani Anna Gierat

5. Pani Maria Zając