Sołtys i Rada Sołecka Tarnawy Górnej

Sołtys Tarnawy Górnej:

Zdzisława Mikołajek

 

Rada Sołecka:

Gibas Tadeusz

Mikołajczyk Józef

Pacek Stanisław

Niziński Antoni