Sołtys i Rada Sołecka Tarnawy Górnej

Sołtys Tarnawy Górnej:

Pani Katarzyna Madej

 

Rada Sołecka:

Pan Stanisław Pacek

Pan Józef Mikołajczyk

Pan Tadeusz Gibas

Pani Beata Łaczek