Sołtys i Rada Sołecka Tarnawy Dolnej

Sołtys Tarnawy Dolnej:

Pani Barbara Kiepura

 

Rada Sołecka:

1. Elżbieta Chochór

2. Stanisław Gaura

3. Kamil Stypuła

4. Mateusz Huber