Sołtys i Rada Sołecka Śleszowic

Sołtys Śleszowic:

Pani Halina Ziomek

Rada sołecka:

1. Pani Krystyna Mikołajek

2. Pan Jacenty Madejczyk

3. Pani Monika Szczygieł

4. Pani Jolanta Gałuszka

5. Ryszard Czaicki

6. Pani Małgorzata Gałuszka