Sołtys i Rada Sołecka Śleszowic

Sołtys Śleszowic:

Halina Ziomek

Rada sołecka:

Bożena Świętek

Ryszard Czaicki

Anna Gąsiorek-Rezler

Jolanta Gałuszka