Sołtys i Rada Sołecka Marcówki

Sołtys Marcówki:

Helena Porębska

 

Rada Sołecka:

Józef Trączyk

Wojciech Korczak

Marian Pilch

Marcin Głuc