Sołtys i Rada Sołecka Marcówki

Sołtys Marcówki:

Pani Helena Porębska

 

Rada Sołecka:

1. Pan Józef Pieczara

2. Pan Maciej Baran

3. Pan Tomasz Porębski

4. Pan Marian Pilch