O Śleszowicach

Śleszowice to stara królewska wieś powstała w XIV wieku w okresie kolonizacji doliny Skawy przez Mikołaja z Benkowic na terenach ofiarowanych mu przez księcia oświęcimskiego Jana Scholastyka. Śleszowice to nieduża wieś położona na pograniczu Beskidu Małego i Średniego. Wieś dzieli się na Śleszowice Dolne, graniczące z Mucharzem oraz Śleszowice Górne, oddzielające Tarnawę Dolną od Górnej.

 

Parafia w Śleszowicach została erygowana 4 kwietnia 1999 r. Kościół powstał w latach 1981 – 1996. W 1981 r. kamień węgielny pod powstającą świątynię poświęcił ks. kardynał Franciszek Macharski. On również odprawił pierwszą mszę świętą na placu budowy i dokonał poświęcenia miejsca i fundamentów, co nastapiło 8 sierpnia 1982 r. Kościół  początkowo funkcjonował jako filia parafii w Mucharzu. Kościół jest murowany, o nowoczesnej bryle architektonicznej.

 

 

Zabytki:
Trzy ka plice:
- drewniana, kwadratowa z 1749 r. Wewnątrz kamienny posąg Matki Boskiej z 1749 r.
- murowana z 1847 w., wewnątrz piękny gotycki posąg Matki Boskiej z 1470 roku, ustawiony na kamiennym postumencie z 1847 oraz barokowa kropielnica
- murowana, we wnętrzu posąg Chrystusa upadajacego pod krzyżem z przełomu XVIII/XIX w.

Dwór drewniany, otynkowany o konstrukcji zrębowej, parterowy z 1809 roku, kryty polskim dachem łamanym. Od frontu wąski taras. Wewnątrz zachowane trzy kominki.

Tekst pochodzi z publikacji: „Gmina Zembrzyce”- Jerzy. H. Harasimczyk

 

 

 

Do pobrania