Służby gminne

SŁUŻBY GMINNE

Nazwa

Kontakt

Uwagi

Urząd Gminy Zembrzyce

tel. (33) 87- 46- 002

fax (33) 87 -70 -700

gmina@zembrzyce.pl

w godzinach pracy urzędu

Łukasz Palarski

Wójt Gminy Zembrzyce

604-219-313

po godzinach pracy

Danuta Smyrak

Sekretarz Gminy

503-133-863