Drukuj

Sprawozdania z działalności

RO.0057.5.2022 Zembrzyce, dnia 23.05.2022 roku Sprawozdanie Wójta Gminy Zembrzyce Do najważniejszych działań podjętych przez Wójta Gminy Zembrzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01 kwietnia 2022 roku do 23 maja 2022 roku, należą: Przeprowadzono postępowanie przetargowe i...

Zembrzyce, dnia 31.03.2022 roku Sprawozdanie Wójta Gminy Zembrzyce Do najważniejszych działań podjętych przez Wójta Gminy Zembrzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 25 lutego 2022 roku do 31 marca 2022 roku, należą: Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego...

Zembrzyce, dnia 25 luty 2022 roku Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce W okresie od 27 stycznia 2022 roku do 25 luty 2022 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania: Ogłoszono postępowanie o udzielenie...

Zembrzyce, dnia 27 stycznia 2022 roku Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce W okresie od 30 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania: Została podpisana umowa o...

Zembrzyce, dnia 30 grudnia 2021 roku Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce W okresie od 20 grudnia 2021 do 30 grudnia 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania: Po przeprowadzonym postępowaniu...

Zembrzyce, dnia 20 grudnia 2021 roku Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce W okresie od 24 listopada do 20 grudnia 2021 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania: Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i...

W okresie od 13 października do 23 listopada 2021rokuwykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania: 1. W ramach I naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Gmina Zembrzyce otrzymała promesę w wysokości 3 325...