RO.0057.5.2022

Zembrzyce, dnia 23.05.2022 roku

Sprawozdanie Wójta Gminy Zembrzyce

Do najważniejszych działań podjętych przez Wójta Gminy Zembrzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01 kwietnia 2022 roku do 23 maja 2022 roku, należą:

 1. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Zembrzyce poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1702 w Tarnawie Dolnej oraz Tarnawie Górnej”.
 2. Ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania pn. „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Tarnawie Dolnej”.
 3.  Ogłoszono i przeprowadzono postępowanie przetargowe pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawa Górna”.
 4.  Podpisano umowę na realizację zadania: „Nadbudowa budynku Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach”.
 5.  Ogłoszony został otwarty nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych z Gminy Zembrzyce na dofinansowanie zadań związanych z wymianą źródeł ciepła na proekologiczne, w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce”. Do dnia dzisiejszego złożonych zostało 25 wniosków.
 6. Przejęto, w ramach umowy darowizny w celu regulacji stanu prawnego drogi, działkę ewidencyjną o nr 463/24 o powierzchni 0,0538 ha, położoną w miejscowości Śleszowice.
 7. Podpisano umowę z Powiatem Suskim na partycypację w kosztach związanych z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zembrzyce.
 8. Podpisano umowę z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej na przekazanie 5000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
 9. Podpisana została umowa z Powiatem Suskim, na mocy której Gmina Zembrzyce udziela dofinansowania w wysokości 16 824,00 zł do realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych – zakup stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
 10.  Złożony został wniosek o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2022/2023 w wysokości 42 731,19 zł.
 11. Podpisana została umowa z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie na mocy której Gmina Zembrzyce przekaże 22 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Finansowanie zakupu pojazdów służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.
 12. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:
  • Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.
  • Zebraniu Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.
  • Turnieju Wiedzy Ogólnej Leonardo zorganizowanym w Zespole Szkół w Zembrzycach.
  • Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Etap Powiatowy zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej.
  • Gminnych Obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przy Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach.

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski