Dwudziesta szósta sesja Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 13 października 2021 r. tj. środa, o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 1 września 2021 r.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zembrzyce w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XVII/155/2020 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zembrzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie.
 10. Podjecie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na realizację projektu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w 2021 roku.
 11. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce na lata 2021-2029.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce
Grzegorz Józefowski