Gospodarka komunalna

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z domków letniskowych z terenu Gminy Zembrzyce.

Od 01  styczna 2017 r.   firmą zbierającą odpady komunalne z   terenu Gminy Zembrzyce jest, wyłonione w przetargu nieograniczonym, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Spółka z o.o. .

Opłaty i terminy obowiązujące od 01.01.2018 r.

 W przypadku segregacji opłata od jednej osoby zamieszkałej wynosi miesięcznie 4 zł, w przypadku braku segregacji stawka opłaty od jednej osoby zamieszkałej wynosi miesięcznie 10 zł.  Opłata miesięczna od jednego gospodarstwa domowego stanowi iloczyn osób zamieszkałych  i stawki.

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami:

- do 15 marca

- do 15 maja

- do 15 września

- do 15 listopada

Opłatę można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zembrzyce nr 81 8128 0005 0000 0462 2000 0020, u inkasenta (sołtys) lub w kasie Urzędu Gminy.

 

Worki z  odpadami komunalnymi należy wystawiać w dniu zbiórki do godz. 8.00 rano  w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla prowadzących działalność w zakresie usuwania odpadów w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Zaleca się aby  worki  z odpadami komunalnymi były zapełnione co najmniej w 80 % .

Przypominamy o naklejaniu nalepek z kodami kreskowymi, które jednoznacznie identyfikują właściciela odpadów komunalnych.

 

Terminy zbiórek odpadów komunalnych rok 2018

            Styczeń – 8,22,29                                                                Lipiec 2,9,16,30

            Luty – 12,26                                                                           Sierpień 6,20,27

            Marzec – 12,26                                                                     Wrzesień – 3,17

            Kwiecień – 9,16,30                                                              Październik  – 1,15,29

            Maj – 7,21                                                                               Listopad – 5,19

            Czerwiec – 4,18                                                                    Grudzień – 3,17

19 marca, 25 czerwca, 24 wrzesień, 26 listopad – mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu eklektycznego i elektronicznego.

 

Gminny Punkt Odpadów Problemowych znajduje się w miejscowości Zembrzyce (budynek byłej garbarni) „ul. Ks. Kobyłeckiego”.

Godziny otwarcia punktu:

poniedziałek – wtorek 800 – 1000 , środa  1500 – 1700 , czwartek – piątek 800 – 1000  oraz  w każdą drugą  i czwartą sobotę miesiąca od godz. 800 - 1300

Godziny otwarcia punktu:

poniedziałek – wtorek 8.00 – 10.00, środa 15 .00 – 17 .00 , czwartek – piątek 8.00 – 10.00   oraz  w każdą drugą  i czwartą sobotę miesiąca od godz.  8.00 - 13.00

Gminny Punkt Odpadów Problemowych przyjmuje nieodpłatnie: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone. Odpady budowlane   i remontowe pochodzące z drobnych remontów w ilości 1 m3 rocznie od jednego gospodarstwa domowego.

 

Worki na odpady komunalne:

Firma odbierająca odpady komunalne podczas zbiórek odpadów będzie zostawiać przed każdą nieruchomością worki w ilości odpowiadającej odebranym workom z odpadami komunalnymi.

Ponadto worki na odpady komunalne będzie można odebrać w Gminnym Punkcie Odpadów Problemowych w Zembrzycach.

Opłaty za odpady komunalne na rok 2018 – DOMKI LETNISKOWE

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe  jeżeli odpady są zbierane  i odbierane w sposób selektywny wynosi  120 zł rocznie za jeden domek letniskowy

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 240 zł rocznie za jeden domek letniskowy.

Termin wniesienia opłaty do 31.08.2018 r.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin utrzymania czystości

Scan0023-Uchwała Nr V/41/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Scan0024-Uchwała Nr V/42/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce.

Scan0051-Uchwała Nr V/43/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie: okreslenia terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Deklaracja dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi  załacznik deklaracja

 

Film promujący segregacje odpadów komunalnych:

Do pobrania

  • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - - Pobierz »
    Rozmiar: 18.76 KB