Rada

RADA GMINY ZEMBRZYCE
 1. Katarzyna Biedrawa
 2. Jolanta Fidelus
 3. Jan Gierat
 4. Małgorzata Góralik
 5. Grzegorz Józefowski
 6. Janina Koziołek
 7. Tomasz Kudzia
 8. Maria Kus
 9.  Andrzej Mróz
 10.  Grzegorz Nieciąg
 11.  Franciszek Niziński
 12.  Cecylia Szeląg
 13.  Jan Woźniak
 14. Tadeusz Zadora
 15.  Tomasz Gruszeczka

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce – Grzegorz Józefowski

Przewodniczący Rady

pełni dyżur w każdą środę w godzinach od 14.30 -16.00

w Sali Nard Urzędu Gminy Zembrzyce

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zembrzyce – Katarzyna Biedrawa

I. Komisja Rewizyjna
1. Grzegorz Nieciąg – Przewodniczący

2. Janina Koziołek

3. Jan Gierat

4. Cecylia Szeląg

5. Jan Woźniak

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Ochrony Środowiska
1. Małgorzata Góralik – Przewodnicząca

2. Tomasz Kudzia

3. Jan Gierat

4. Andrzej Mróz

5. Cecylia Szeląg

6. Jan Woźniak

III. Komisja Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu
1. Jolanta Fidelus – Przewodnicząca

2. Maria Kus

3. Katarzyna Biedrawa

4. Grzegorz Nieciąg

5. Janina Koziołek

6. Tadeusz Zadora

7. Franciszek Niziński

IV. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Andrzej Mróz – Przewodniczący

2. Maria Kus

3. Tomasz Kudzia

4. Jolanta Fidelus

5. Małgorzata Góralik