Rada

RADA GMINY ZEMBRZYCE
 1. Gierat  Jan
 2. Góralik Małgorzata
 3. Gruszeczka Tomasz
 4. Józefowski Grzegorz
 5. Kachnic Kazimierz
 6. Bogusława Kalemba – Wanat
 7. Koziołek Janina
 8. Łasak Adam
 9. Pilarczyk Emilia
 10. Pływacz Zdzisław
 11. Szeląg Cecylia
 12. Woźniak Jan
 13. Zadora Tadeusz
 14. Żmija Jolanta
 15. Janusz Fujak

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce – Tadeusz Zadora

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zembrzyce – Grzegorz Józefowski

I. Komisja Rewizyjna
1. Tomasz Gruszeczka- Przewodniczący

2. Cecylia Szeląg

3. Adam Łasak

4. Jan Woźniak

5. Janina Koziołek

6. Zdzisław Pływacz

7. Jan Gierat

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Ochrony Środowiska
1. Kazimierz Kachnic- Przewodniczący

2. Adam Łasak

3. Zdzisław Pływacz

4. Tomasz Gruszeczka

5. Grzegorz Józefowski

6. Cecylia Szeląg

7. Jan Woźniak

III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Spraw Socjalnych
1. Emilia Pilarczyk – Przewodnicząca

2. Jan Gierat

3. Janina Koziołek

4. Bogusława Kalemba-Wanat

5. Małgorzata Góralik

6. Jolanta Żmija

7. Janusz Fujak