Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Tekst Planu do wyłożenia dla miejscowości Zembrzyce:

wyłożenie 03 2018

projekt do wyłozenia

——————————————————————————————————————-

Za pomocą gminnego portalu internetowego http://www.portal.gison.pl/zembrzyce/ można sprawdzić przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

W tym celu należy wybrać nr działki i oznaczyć w warstwach po lewej stronie ekranu – Plany Miejscowe – MPZP.

Klikając na konkretną działkę pojawią się szczegóły dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowość Zembrzyce

akt-22-plan- Uchwała XXXV/287/18 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zembrzyce

Miejscowość Marcówka

Miejscowość Śleszowice

Miejscowość Tarnawa Dolna

Miejscowość Tarnawa Górna

Informacja dotycząca nieważności uchwał w sprawie zmiany planu miejscowego dla Śleszowic, Tarnawy Górnej , Tarnawy Dolnej