Oświata

PLACÓWKI OŚWIATOWE W GMINIE ZEMBRZYCE

1. Zespół Szkół w Zembrzycach

Adres: 34-210 Zembrzyce 490
Tel: (33) 874-66-53
e-mail: gim_zem@poczta.onet.pl
strona: www.zszembrzyce.superszkolna.pl
NIP: 552-15-42-634
REGON: 356556977

Dyrektor: Elżbieta Fidelus

2. Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej

Adres: Tarnawa Dolna 272, 34-210 Zembrzyce
Tel: (33) 874-67-07
e-mail: gim_tar@poczta.onet.pl
strona: www.zstarnawadolna.supernowa.pl
NIP: 552-15-42-640
REGON: 070449524

Dyrektor: Ewa Dębińska

3. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce

Adres: Marcówka 120,. 34-210 Zembrzyce
Tel: (33) 874-60-23
e-mail: sp_marcowka@op.pl
strona: www.spmarcowka.xip.pl
NIP: 552-15-12-975
REGON: 070449530

Dyrektor: Renata Krzystoń

4. Szkoła Podstwowa im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach

Adres: Śleszowice 166a, 34-210 Zembrzyce
Tel: (33) 874-63-27
e-mail: spsleszowice@wp.pl
strona: www.spsleszowice.superszkolna.pl
NIP: 552-15-12-969
REGON: 070449553

Dyrektor: Katarzyna Targosz

CENTRUM OBSŁUGI SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH

Adres: 34-210 Zembrzyce 540
Tel: (33) 874-67-32
e-mail: biuro@coszembrzyce.pl
NIP: 552-15-88-636
REGON: 356891760

Kierownik: Elżbieta Paleczna