Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne, hydrologiczne i jakość powietrza

Aktualne ostrzeżenia i komunikaty dla naszego regionu dostępne są na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

http://pogodynka.pl/ostrzezenia