Kontakt

Urząd Gminy

34-210 Zembrzyce 540
Telefon : (33) 874-60-02, 874-60-40;
Fax : 877-07-00

Wójt Gminy Zembrzyce

                                              mgr Łukasz Palarski tel. (33) 874-61-02                                                  

 mail: wojt@zembrzyce.pl

Nr konta bankowego urzędu: 81 8128 0005 0000 0462 2000 0020

E-mail : gmina@zembrzyce.pl

adres skrytki podawczej na e-puap  /99er7k2jgv/skrytka

Urząd Gminy jest czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 7.00 do 15.00
Środa: od 8.00 do 16.00

 

 

Nr

Stanowisko, referat

Kontakt

1.

Sekretarz Gminy

mgr inż Danuta Smyrak

tel. (33) 874-60-02 wew.(26) kom.503 133 863          sekretarz@zembrzyce.pl, pok. 10

2.

Skarbnik Gminy

mgr Ewelina Wciślak

tel. (33) 874-60-02,wew.(11)  skarbnik@zembrzyce.pl, pok. 6

3.

Urząd Stanu Cywilnego

mgr Anna Zawiła –  kierownik USC

tel. (33) 874-60-02, wew. (14)  a.zawila@zembrzyce.pl, pok. 4

4.

Sekretariat

mgr Roma Madej

tel.(33) 874-60-02, fax.8770 700 r.madej@zembrzyce.pl

5.

Referat Finansowy

mgr  Anna Nosal – Samodzielny Referent

tel.(33) 874-60-02 wew.(11)  a.koziol@zembrzyce.pl, pok.6

6.

Referat Finansowy -Maria Kuligowska-inspektor ds. księgowości podatkowej/kasjer

tel. (33) 874-60-02 wew.(13)  m.kuligowska@zembrzyce.pl, pok.8

7.

Referat Finansowy -  Zofia Oliwa- inspektor ds. księgowości podatkowej

tel.(33) 874-60-02 wew.(13)  z.oliwa@zembrzyce.pl, pok.7

9.

Referat Finansowy- Maria Prorok- inspektor ds. płac

tel.(33)874-60-02 wew.(29)  m.prorok@zembrzyce.pl, pok. 1

10.

Stanowisko ds. Rady Gminy

Kazimiera Nieckula- inspektor

tel.(33) 874-60-02, wew.(18)  k.nieckula@zembrzyce.pl, pok.16

11.

Referat Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

mgr Anna Zawiła – kierownik referatu

tel.(33) 874-60-02 wew.(14)  a.zawila@zembrzyce.pl ,pok. 4

12.

Referat Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

mgr Lucyna Pływacz- inspektor

tel. (33) 874-60-02, wew.(15)  l.plywacz@zembrzyce.pl, pok. 3

13.

Referat Inwestycji i Rozwoju

mgr Przemysław Fidelus- kierownik referatu

tel. (33) 874-60-02, wew.(27)kom. 510 078 77,p.fidelus@zembrzyce.pl, pok. 14

14.

Referat Inwestycji i Rozwoju

Danuta Strączek- inspektor

tel.(33) 874-60-02, wew.(27)  d.straczek@zembrzyce.pl, pok.14

15.

Referat Inwestycji i Rozwoju –

mgr Łukasz Bilnik

inspektor ds dróg

tel.(33) 874-60-02, wew.(28)kom.510 078 770,                      l.bilnik@zembrzyce.pl, pok. 15

16.

Referat Inwestycji i Rozwoju

Agnieszka Mikołajek- referent ds. ochrony środowiska

tel.(33) 874-60-02, wew.(20)  a.mikolajek@zembrzyce.pl, pok. 13

17.

Referat Organizacyjny

mgr Barbara Łach- inspektor ds. kadr i administracji

tel.(33) 874-60-02, wew.(18)  b.lach@zembrzyce.pl, pok.16 

 

Nr.

Jednostka

Stanowisko, referat Kontakt

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach Barbara Żmudka- kierownik tel.(33) 874-64-00 gops@gopszembrzyce.pl       Zembrzyce 541

2.

Gminny Zakład Obsługi Finansowej Szkółw Zembrzycach Elżbieta Paleczna- kierownik tel.(33) 874-60-02tel.(33) 874-67-32 gzofszembrzyce@interia.plZembrzyce 540

3.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach inż. Konrad Karkula- kierownik tel.(33) 874-61-33  fax.(33) 874-63-90 kom.797 808 529 gzwikzembrzyce@op.pl

4.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach Danuta Suwada- dyrektor tel.(33) 874-61-96    gok_zembrzyce@interia.pl  Zembrzyce 541

5.

Świetlica Środowiskowa w Zembrzyach mgr  Monika Woźny- kierownik tel.(33)874-04-10                 Zembrzyce 584           swietlicaul@wp.pl

6.

Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Zembrzycach mgr  Elżbieta Fidelus- dyrektor tel.(33)874-66-53
fax. (33)874-66-53 gim_zem@poczta.onet.pl                Zembrzyce 490

 

7.

Zespół Szkół- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej mgr  Ewa Dębińska- dyrektor tel.(33) 874-67-07                    Tarnawa Dolna 272  gim_tar@poczta.onet.pl

8.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce mgr Renata Krzystoń- dyrektor tel.(33) 874-60-23                  Marcówka  120      sp_marcowka@op.pl

9.

Szkoła Podstawowa  im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach mgr  Katarzyna Targosz- dyrektor tel.(33) 874-63-27                Śleszowice 166     aspsleszowice@wp.pl

10.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach-Przychodnia Zdrowia w Zembrzyce kierownik lek med. Janusz Lenartowicz tel.(33) 874-60-10                 Zembrzyce 541              gzoz541@wp.pl

11.

-Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach kierownik lek med. Janusz Lenartowicz 33 8746 017Śleszowice 162