Kontakt

Urząd Gminy

34-210 Zembrzyce 540
Telefon : (33) 874-60-02
Fax : 877-07-00

Wójt Gminy Zembrzyce

                                              mgr Łukasz Palarski tel. (33) 874-60-02                                                  

Nr kont bankowych:

  • należności z tyt. podatku, opłat skarbowych itp.

nr rachunku  bankowego  81 8128 0005 0000 0462 2000 0020

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

nr rachunku  bankowego  37 8128 0005 0000 0462 2000 0230

E-mail : gmina@zembrzyce.pl

adres skrytki podawczej na e-puap  /99er7k2jgv/skrytka

Urząd Gminy jest czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 7.00 do 15.00 Środa: od 8.00 do 16.00

Sekretarz Gminy

mgr inż Danuta Smyrak tel. (33) 874-60-02 kom.503 133 863, sekretarz@zembrzyce.pl

Skarbnik Gminy

mgr Ewelina Wciślak tel. (33) 874-60-02, skarbnik@zembrzyce.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

mgr Lucyna Papierz tel. (33) 874-60-02, l.plywacz@zembrzyce.pl

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

mgr Przemysław Fidelus tel. (33) 874-60-02, p.fidelus@zembrzyce.pl

Koordynator ds. dostępności w Gminie Zembrzyce

Danuta Smyrak – Sekretarz Gminy

adres: Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

telefon: 33 8746002, 503 133 863

e-mail: sekretarz@zembrzyce.pl