Jednostki organizacyjne

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Zembrzyce:

Statut Gminy Zembrzyce- STATUT z herbem

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2014/2847/akt.pdf

Nr.

Jednostka

     Stanowisko, referat      Kontakt

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach    Barbara Żmudka- kierownik     tel.(33)874-64-00
gops@gopszembrzyce.pl
Zembrzyce 541

2.

Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach    Elżbieta Paleczna- kierownik     tel.(33) 874-60-02
tel.(33) 874-67-32
gzofszembrzyce@interia.pl
Zembrzyce 540

3.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach    inż. Konrad Karkula- kierownik     tel.(33) 874-61-33
fax.(33) 874-63-90
kom.500 044 529
gzwikzembrzyce@op.pl

4.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach   mgr Danuta Suwada- kierownik     tel.(33)874-61-96
gokzembrzyce@interia.pl
Zembrzyce 541

5.

Świetlica Środowiskowa w Zembrzycach    mgr Monika Woźny- kierownik     tel.(33)874-04-10
Zembrzyce 584
swietlicaul@wp.pl

6.

Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Zembrzycach    mgr Elżbieta Fidelus- dyrektor     tel.(33)874-66-53
fax.(33)874-66-53
gim_zem@poczta.onet.pl
Zembrzyce 490

7.

Szkoła Podstawowa im. Marii  Konopnickiej w Tarnawie Dolnej    mgr Ewa Dębińska- dyrektor    tel.(33) 874-67-07
Tarnawa Dolna 272
gim_tar@poczta.onet.pl

8.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce   mgr Renata Krzystoń- dyrektor    tel.(33) 874-60-23
Marcówka  120
sp_marcowka@op.pl

9.

Szkoła Podstawowa  im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach    mgr Katarzyna Targosz-    dyrektor    tel.(33) 874-63-27
Śleszowice166a
spsleszowice@wp.pl

10.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach    lek med. Janusz Lenartowicz    tel.(33) 874-60-10
Zembrzyce 541
gzoz541@wp.pl

11.

Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach    lek med. Janusz Lenartowicz    tel.(33) 874-60-17
Śleszowice 162
gzoz162@wp.pl