Jednostki organizacyjne

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Zembrzyce:

Statut Gminy Zembrzyce- STATUT z herbem

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2014/2847/akt.pdf

Nr.

Jednostka

Stanowisko, referat Kontakt

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach Barbara Żmudka- kierownik tel.(33) 874-64-00gops@gopszembrzyce.plZembrzyce 541

2.

Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach Elżbieta Paleczna- kierownik tel.(33) 874-60-02tel.(33) 874-67-32gzofszembrzyce@interia.plZembrzyce 540

3.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach inż. Konrad Karkula- kierownik tel.(33) 874-61-33fax.(33) 874-63-90kom.500 044 529gzwikzembrzyce@op.pl

4.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach mgr Danuta Suwada- kierownik tel.(33) 874-61-96gokzembrzyce@interia.plZembrzyce 541

5.

Świetlica Środowiskowa w Zembrzyach mgr Monika Woźny- kierownik tel.(33)874-04-10Zembrzyce 584swietlicaul@wp.pl

6.

Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Zembrzycach mgr Elżbieta Fidelus- dyrektor tel.(33)874-66-53
fax. (33)874-66-53gim_zem@poczta.onet.plZembrzyce 490

7.

Zespół Szkół- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej mgr Ewa Dębińska- dyrektor tel.(33) 874-67-07Tarnawa Dolna 272gim_tar@poczta.onet.pl

8.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce mgr Renata Krzystoń- dyrektor tel.(33) 874-60-23Marcówka  120sp_marcowka@op.pl

9.

Szkoła Podstawowa  im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach mgr Katarzyna Targosz- dyrektor tel.(33) 874-63-27Śleszowice 166aspsleszowice@wp.pl

10.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach lek med. Janusz Lenartowicz tel.(33) 874-60-10Zembrzyce 541gzoz541@wp.pl

11.

Oddział Śleszowice lek med. Janusz Lenartowicz tel.(33) 874-60-17Śleszowice 162gzoz162@wp.pl