Jednostki organizacyjne

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Zembrzyce:

Statut Gminy Zembrzyce- STATUT z herbem

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2014/2847/akt.pdf

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach

Barbara Żmudka – kierownik

tel.(33) 874-64 -00

gops@gopszembrzyce.pl

Zembrzyce 541

2. Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach

Elżbieta Paleczna – kierownik

tel.(33) 874-60-02

tel.(33) 874-67-32

gzofszembrzyce@interia.pl

Zembrzyce 540

3. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach

inż. Konrad Karkula – kierownik

tel.(33) 874-61-33

fax.(33) 874-63-90

kom.500 044 529

gzwikzembrzyce@op.pl

4. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach

mgr. Danuta Suwada – kierownik

tel.(33) 874-61-96

gok_zembrzyce@interia.pl

Zembrzyce 541

5. Świetlica Środowiskowa w Zembrzycach

mgr. Monika Woźny – kierownik

tel.(33)874-04-10

Zembrzyce 584

swietlicaul@wp.pl

6. Zespół Szkół w Zembrzycach

mgr. Elżbieta Fidelus – dyrektor

tel.(33)874-66-53
fax. (33)874-66-53

gim_zem@poczta.onet.pl

Zembrzyce 490

7. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej

mgr. Ewa Dębińska – dyrektor

tel.(33) 874-67-07

Tarnawa Dolna 272

gim_tar@poczta.onet.pl

8. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce

mgr. Renata Krzystoń – dyrektor

tel.(33) 874-60-23

Marcówka  120

sp_marcowka@op.pl

9. Szkoła Podstawowa  im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach

mgr. Katarzyna Targosz – dyrektor

tel.(33) 874-63-27

Śleszowice 166a

spsleszowice@wp.pl

10. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach

lek med. Janusz Lenartowicz – kierownik

tel.(33) 874-60-10

Zembrzyce 541

gzoz541@wp.pl