Jednostki organizacyjne

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Zembrzyce:

Statut Gminy Zembrzyce- STATUT z herbem

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2014/2847/akt.pdf

Nr.

Jednostka

Stanowisko, referat Kontakt

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach Barbara Żmudka- kierownik tel.(33) 874-64-00gops@gopszembrzyce.pl

Zembrzyce 541

2.

Gminny Zakład Obsługi Finansowej Szkółw Zembrzycach Elżbieta Paleczna- kierownik tel.(33) 874-60-02tel.(33) 874-67-32

gzofszembrzyce@interia.pl

Zembrzyce 540

3.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach inż. Konrad Karkula- kierownik tel.(33) 874-61-33fax.(33) 874-63-90

kom.500 044 529

gzwikzembrzyce@op.pl

4.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach mgr Danuta Suwada- kierownik tel.(33) 874-61-96gokzembrzyce@interia.pl

Zembrzyce 541

5.

Świetlica Środowiskowa w Zembrzyach mgr Monika Woźny- kierownik tel.(33)874-04-10Zembrzyce 584

swietlicaul@wp.pl

6.

Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Zembrzycach mgr Elżbieta Fidelus- dyrektor tel.(33)874-66-53
fax. (33)874-66-53gim_zem@poczta.onet.pl

Zembrzyce 490

7.

Zespół Szkół- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej mgr Ewa Dębińska- dyrektor tel.(33) 874-67-07Tarnawa Dolna 272

gim_tar@poczta.onet.pl

8.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce mgr Renata Krzystoń- dyrektor tel.(33) 874-60-23Marcówka  120

sp_marcowka@op.pl

9.

Szkoła Podstawowa  im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach mgr Katarzyna Targosz- dyrektor tel.(33) 874-63-27Śleszowice 166a

spsleszowice@wp.pl

10.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach lek med. Janusz Lenartowicz  tel.(33) 874-60-10Zembrzyce 541

gzoz541@wp.pl

11.

Oddział Śleszowice lek med. Janusz Lenartowicz tel.(33) 874-60-17Śleszowice 162

gzoz162@wp.pl