Jak załatwić?

Do pobrania

 • Wniosek na jednorazowe zezwolenie alkoholowe - - Pobierz »
  Rozmiar: 36.50 KB
 • Wniosek na zezwolenie alkoholowe - - Pobierz »
  Rozmiar: 13.73 KB
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - - Pobierz »
  Rozmiar: 871.24 KB
 • Oświadczenie o wartosci sprzedazy alkoholu - - Pobierz »
  Rozmiar: 23.21 KB
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych - - Pobierz »
  Rozmiar: 68.54 KB
 • Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - - Pobierz »
  Rozmiar: 59.10 KB
 • Klauzula informacyjna - podatek od środków transportu - - Pobierz »
  Rozmiar: 15.36 KB
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości - - Pobierz »
  Rozmiar: 73.50 KB
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - - Pobierz »
  Rozmiar: 38.08 KB
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - - Pobierz »
  Rozmiar: 37.98 KB
 • Klauzula informacyjna - podatek od nieruchomości - - Pobierz »
  Rozmiar: 14.20 KB
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - - Pobierz »
  Rozmiar: 62.05 KB
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - - Pobierz »
  Rozmiar: 36.68 KB
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - - Pobierz »
  Rozmiar: 36.60 KB
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - - Pobierz »
  Rozmiar: 32.22 KB
 • Klauzula informacyjna - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - - Pobierz »
  Rozmiar: 14.20 KB
 • Deklaracja na podatek rolny - - Pobierz »
  Rozmiar: 63.69 KB
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - - Pobierz »
  Rozmiar: 35.24 KB
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - - Pobierz »
  Rozmiar: 34.11 KB
 • Klauzula informacyjna - Deklaracja na podatek rolny - - Pobierz »
  Rozmiar: 14.20 KB
 • Informacja o gruntach - - Pobierz »
  Rozmiar: 49.05 KB
 • Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - - Pobierz »
  Rozmiar: 34.77 KB
 • Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - - Pobierz »
  Rozmiar: 33.83 KB
 • Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - - Pobierz »
  Rozmiar: 32.18 KB
 • Klauzula informacyjna - Informacja o gruntach - - Pobierz »
  Rozmiar: 14.20 KB
 • Deklaracja na podatek leśny - - Pobierz »
  Rozmiar: 51.46 KB
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - - Pobierz »
  Rozmiar: 32.62 KB
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - - Pobierz »
  Rozmiar: 32.48 KB
 • Klauzula informacyjna - Deklaracja na podatek leśny - - Pobierz »
  Rozmiar: 14.20 KB
 • Informacja o lasach - - Pobierz »
  Rozmiar: 42.36 KB
 • Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - - Pobierz »
  Rozmiar: 32.29 KB
 • Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - - Pobierz »
  Rozmiar: 32.17 KB
 • Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - - Pobierz »
  Rozmiar: 32.16 KB
 • Klauzula informacyjna - Informacja o lasach - - Pobierz »
  Rozmiar: 14.20 KB
 • wniosek dot. rewitalizacji - - Pobierz »
  Rozmiar: 37.50 KB
 • Wniosek o położeniu działek-wzór - - Pobierz »
  Rozmiar: 38.00 KB
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - - Pobierz »
  Rozmiar: 22.62 KB
 • Wniosek o wydanie zaswiadczenia o nadaniu nr porz budynku - - Pobierz »
  Rozmiar: 39.00 KB
 • Wniosek o potwierdzenie nadania nr porz - - Pobierz »
  Rozmiar: 37.50 KB
 • Wniosek o wypis i wyrys - - Pobierz »
  Rozmiar: 16.07 KB