Urząd Gminy Zembrzyce informuje, iż na terenie Gminy Zembrzyce do dnia 30 maja 2022 r. realizowany jest przez Komendę Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej Plan Działania Priorytetowy polegający na wyeliminowaniu zagrożeń związanych bezpośrednio z udziałem osób popełniających wykroczenia porządkowe dokonywane po spożyciu alkoholu, paleniu wyrobów tytoniowych, zaśmiecaniu miejsca publicznego.

Miejsce realizacj planu: rejon "PUNKT WIDOKOWY PRZY MOŚCIE KOLEJOWYM" W MIEJSCOWOŚCI ZEMBRZYCE oraz chodnika biegnącego wzdłuż drogi gminnej prowadzącej w kierunku miejscowości Dąbrówka w godzinach od 8.00 do godziny 3.00.

Komenda Powiatowa Policji będzie realizować bezpośrednio swoje działania w celu wyeliminowania zaistniałych zagrożeń wobec sprawców wykroczeń.

Uczulamy więc obywateli, aby zaniechali grupowania się osób popełniających określone zachowania związane bezpośrednio z szeroko pojętymi wykroczeniami porządkowymi, jeśli takowe występują.