Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie zaprasza na dyżur telefoniczny.

Temat: 14 emerytura - dodatkowe świadczenie roczne. Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo - otrzymuj świadczenia na konto.

Termin: piątek, 15 października 2021r., godz.9:00 - 11:00

Numer telefonu: 33 874 16 76

Specjalista ZUS przekaże Państwu informacje związane z tematem, a w szczególności:

  1. komu przysługuje 14 emerytura i ile wyniesie,
  2. kto otrzyma pełną kwotę, a kto pomniejszoną i na jakiej zasadzie,
  3. w jaki sposób ubiegać się o dodatkowe świadczenie roczne, czy trzeba składać wniosek,
  4. jakie krozyści daje posiadanie konta w banku i jak zmienić sposób wypłaty świadczeń z ZUS.