Tablica informacyjna Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład dla Gminy ZembrzyceGmina Zembrzyce w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała wsparcie finansowe w wysokosci 6 425 000 zł na relizację dwóch inwestycji na ternei gminy.

Pierwsza inwestycja ze wsparciem finansowym w kwocie 1 425 000 zł dotyczy budowy zbiornika wody czystej - uzdatnionej w miejscowości Zembrzyce. Uzdatniona woda będzie zasilać gminną sieć wodociągową co ma znacząco poprawić jakość dostarczanej wody. Przedmiotem inwestycji będzie budowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" zbiornika wody pitnej jako obiektu nadziemnego o pojemności czynnej V=500 m3. Zadanie obejmuje kompletne wykonanie zbiornika tj. m.in. roboty ziemne wraz ze wzmocnieniem podłoża (w razie takiej konieczności ), formowanie nasypów, konstrukcje budowlane, roboty wykończeniowe w tym włazy ocieplone, drabiny włazowe, pomost dla obsługi, barierki oraz wyposażenie zbiornika w stosowną armaturę. Inwestycja obejmuje również wykonanie stosownej dokumentacji projektowej oraz wszelkie niezbędne prace towarzyszące inwestycji.Obecnie gmina realizuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody, z której to uzdatniona woda będzie zasilać zbiornik wody czystej. Anomalie pogodowe z ostatnich lat tj. nagłe ulewne deszcze, powodzie, susze, gwałtowne odwilże - sprawiają, iż posiadane ujęcie wód powierzchownych ulega częstym awariom co negatywnie wpływa na usługę dostarczanej wody mieszkańcom Gminy Zembrzyce. Zadanie to jest niezbędnym elementem mającym wpływ na poprawę życia mieszkańców.

Druga inwestycja ze wsparciem finansowym w kwocie 5 000 000 zł obejmuje modernizację infrastruktury drogowej na terenie wszystkich miejscowości Gminy Zembrzyce poprzez podniesienie parametrów technicznych dróg. Realizacja zadania pozwoli na poprawę dojazdu mieszkańców gminy Zembrzyce do obiektów użyteczności publicznej oraz wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej w zakresie budownictwa mieszkaniowego jak i usług. W ramach zadania planuje się modernizację o łącznej długości na terenie całej gminy co najmniej 4 km infrastruktury drogowej.