Tablica informacyjna Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski Ład dla Gminy ZembrzyceW ramach I naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Gmina Zembrzyce otrzymała promesę w wysokości 3 325 000,00 zł. (95% dofinansowania) dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Zembrzyce poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1702 w Tarnawie Dolnej oraz Tarnawie Górnej”. Planowane zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej o odcinki, dla których Gmina Zembrzyce przed kilkoma laty opracowała i sfinansowała dokumentację projektową. Głównym zamierzeniem inwestycyjnym w ramach planowanej inwestycji jest budowa chodnika. W Tarnawie Górnej będzie to kontynuacja zadania realizowanego w 2020 r. kiedy to wykonano I etap. W ramach uzyskanego wsparcia planuje się wykonanie kolejnego odcinka o długości 1102 m co pozwoli na budowę chodnika od Świetlicy Wiejskiej w Tarnawie Górnej do granicy z sołectwem Śleszowice. Ogromnie cieszy fakt, że dzięki ogromnej determinacji władz gminy i mieszkańców Tarnawy Górnej zadanie to po kilku latach znajdzie szczęśliwy finał. Pozyskane wsparcie finansowe pozwoli również objąć dwa odcinki przebudowy drogi powiatowej w Tarnawie Dolnej. Również i tu głównym zamierzeniem jest rozbudowa drogi o chodnik. Przedmiotowa inwestycja posiada aktualne pozwolenie na budowę opracowane i sfinansowane przez Gminę Zembrzyce. Zadanie obejmie dwa odcinki – pierwszy od zjazdu z drogi krajowej nr 28 do połączenia z istniejącym chodnikiem na wysokości drogi gminnej „Pod Zapadle”. Drugi odcinek to kontynuacja chodnika od centrum Tarnawy Dolnej do wysokości osiedla „Stypułówka”. Łączną długość nowego chodnika jaka powstanie w Tarnawie Dolnej to blisko 967 m. Koszt całości inwestycji w Tarnawie Górnej i Tarnawie Dolnej szacuje się na 3 500 000 zł. Dofinansowanie jakie otrzymała Gmina Zembrzyce to 95% całości inwestycji, pozostałe 5% czyli 175 000 zł to wkład własny. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Inwestycja jest planowana do zrealizowania w 2022 r

Czytaj też: Zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej w Tarnawie Górnej i Dolnej