Grafika przedstawia informację, iż Plac rekreacyjno - sportowy wybudowany został przy udziale Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020

Gmina Zembrzyce realizuje projekt pn. „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Tarnawie Dolnej” .Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno-sportowego, złożonego z elementów małej architektury, urządzeń do zabaw dla dzieci i młodzieży oraz urządzeń sprzyjających aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości typu „street workout” przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaprojektowany plac rekreacyjno- sportowy obejmuje m.in. elementy małej architektury takie jak: zestaw zabawowy - Linearium, zestaw zabawowy, zjazd linowy długości 20 m oraz zestaw gimnastyczny. Ponadto wykorzystane zostaną elementy istniejącego placu zabaw (po uprzednim oczyszczeniu i odnowieniu) takie jak: karuzela talerzowa, zjeżdżalnia , huśtawka wagowa szt. 2 oraz huśtawka pojedyncza z siedziskiem.  Nawierzchnie placu rekreacyjno-sportowego stanowić będzie na jego części poliuretanowa nawierzchnia dwu warstwowa. Dolna warstwa wykonana z czarnego granulatu gumowego SBR o grubości 35mm, natomiast warstwę wierzchnią stanowić będzie kolorowy granulat kauczukowy EPDM grubości 10mm. Na pozostałej części placu rekreacyjno-sportowego zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa frakcji 0-2mm (piasek naturalny). Powierzchnia placu rekreacyjno-sportowego to około 1367 m2 z czego część sportowa to 807 m2 a część rekreacyjna (zielona) to 560 m2.

Projekt realizowany jest w ramach działania pn. „Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych z kultywowaniem tradycji i upowszechnianiem rekreacji i sportu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”.