Budynek użyteczności publicznej w Marcówce po termomodernizacjiDzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Zembrzyce zrealizowała zadanie pn. „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną Gminy Zembrzyce”. Jednym z 4 przedsięwzięć realizowanych w ramach tego zadania była „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Marcówce (były ośrodek wczasowy). Budynek ośrodka zmienił swój wygląd. W ramach prac termomodernizacyjnych ściany zostały ocieplone styropianem 15 cm, grafitowym, w sumie ocieplonych zostało 700 m2 ścian. Wymieniona została stolarka okiennao powierzchni ok. 102,583 m2, wraz z koniecznymi robotami pomocniczymi, także wymienione zostały drzwi zewnętrzne o powierzchni ok. 9,11 m2. Przeprowadzony został remont schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego, zaplecza kuchennego oraz do kotłowni. Wewnątrz pomieszczeń zainstalowane zostały rekuperatory wewnątrz – ścienne w celu wspomagania wymiany powietrza w budynku na parterze i piętrze. Strop budynku na powierzchni 350 m2 został ocieplony granulatem celulozowym, w pozostałej części ocieplony został wełną mineralną. Pokrycie dachu zostało częściowo wymienione, dach został na pomalowany i wyposażony w nową instalację odgromową. Łączny koszt zrealizowanych prac to 640 479,49 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 576 448,56 zł, pozostałą kwotę 64 030,93 zł gmina pokryła ze swoich dochodów.

 

Budynek użyteczności publicznej w Marcówce po termomodernizacji

Budynek użyteczności publicznej w Marcówce po termomodernizacji