Nadbudowa budynku Centrum rekreacji i Wypoczynku w ZembrzycachInwestycja obejmowała wykonanie prac budowlanych związanych z budową dachu nad budynkiem Centrum Rekreacji gdzie powstał dach dwuspadowy, symetryczny, o konstrukcji drewnianej, oparty na ściankach stolcowych. Natomiast nad częścią dobudowaną(szatniową) powstał dach jednospadowy, oparty na słupkach nośnych i płatwiach Zakres prac obejmował między innymi: wykonanie ścianek wraz z wieńcami żelbetowymi, wymurowanie ścian szczytowych, wymurowanie kominów z wyprowadzeniem ponad połać dachową; wykonanie konstrukcji drewnianej z montażem łat, pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną T35 wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami; wykonanie ocieplenia ścian szczytowych ze styropianu o gr. 15 cm z wyprawą akrylową; przedłużenie przewodów odpowietrzających z kanalizacji wraz z ociepleniem; wykonanie podbitki oraz montaż instalacji odgromowej. Koszt przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji bez kosztów inspektora nadzoru budowlanego wyniósł 447 670,33 zł, zadanie w całości sfinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.