5W ramach środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyremontowano i oddano do użytku punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Koszt realizacji tego zadania to 4920 zł. Odnowione pomieszczenie znajduje się na piętrze budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach. Lokal ten jest również wykorzystywany przez psychologa i terapeutę, którzy pełnią w nim dyżury w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Aktualnie trwają prace modernizacyjne w podpiwniczeniu budynku przychodni. W dwóch lokalach, które będą oddane do użytkowania paniom z ZKG Mioduszyna wykonane zostaną podłogi wyłożone płytkami gresowymi za kwotę 13 000 zł.

Odnowiona została elewacja ściany budynku kotłowni Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, gdzie odpadający stary tynk stwarzał zagrożenie dla osób przechodzących biegnącą obok budynku drogą, Zadanie zostało wykonane za kwotę 5500 zł.

W budynku użytkowanym przez OREW w Tarnawie Górnej wykonany został podjazd dla osób poruszających się wózkami, gmina współfinansowała realizację tego zadania w kwocie 10 000 zł.

W związku z koniecznością wymiany dachu w gminnym budynku wielorodzinnym zwanym zwyczajowo „Lecznicą” w Zembrzycach przeprowadzono szereg robót budowlanych. Budynek ten jest własnością gminy i znajdują się w nim gminne mieszkania komunalne. Dach tego budynku i jedna ze ścian były pokryte eternitem, który w ramach inwestycji został usunięty i zutylizowany.

Budowa nowego dachu obejmowała, m.in. demontaż starego i wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy, odnowienie kominów i ich obróbka, wykonanie włazów dachowych, wywiewek kanalizacyjnych i wywietrzników dachowych, instalacja nowych rynien i rur spustowych. Wykonana została podbitka drewniana, ławy kominiarskie, bariery śniegowe, instalacja odgromowa i dokonano częściowego ocieplenia stropu i elementów ścian przy dachu. Inwestycja została wykonana za kwotę 99 512,97 zł.

6   elewacja sp td 1  29 podjazd 1  

dach lecznica