Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach /SGZOZ/ zrealizował projekt „Elektroniczna dokumentacja medyczna”. Projekt był realizowany dzięki przekazanej dotacji z Gminy Zembrzyce w kwocie 120 000 zł, całkowity koszt projektu wyniósł  127 037,86 zł.

Zrealizowana inwestycja umożliwia w Przychodni w Zembrzycach i Przychodni Zdrowia w Ślęszowicach prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym elektroniczne przetwarzanie i wymianę niezbędnych informacji dla zapewnienia efektywnego procesu diagnostyki i leczenia. W ramach projektu zakupiono oraz zainstalowano  nowoczesny sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie. Zakupiono sprzęt komputerowy (serwer, 10 komputerów, drukarki), wykonano całą sieć informatyczną, zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy. Inwestycja objęła dwa wzajemnie powiązane zadania: wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz udostępnienie pakietu e-usług dostosowanych do potrzeb pacjentów. W 2019 roku SGZOZ został wyposażony  również aparaturę medyczną EKG i spirometr. Oba te urządzenia dostosowane są do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Urządzenia te zakupiono za kwotę 13 770 zł, w tym ze środków z gminy, która przekazała dotację na ten cel w wysokości 13 484,27 zł.

Fotografia przedstawia aparaturę lekarską Fotografia przedstawia agregat prądotwórczy Fotografia przedstawia drukarkę