Fotografia przedstawia logotyp programu Zdalna Szkoła+

Po złożeniu kolejnego wniosku na zakup sprzętu komputerowego do szkół podstawowych  w Gminie Zembrzyce trafiły kolejne tablety.

Tym razem w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” zakupiono 90 tabletów.

Wartość dofinansowania wyniosła  54 960,00 zł.

Celem projektu „Zdalna Szkoła +” jest zapewnienie uczniom (w tym uczniom z rodzin wielodzietnych) sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, umożliwiającego naukę zdalną. Tablety zostały przekazane do szkół podstawowych i będą wykorzystywane na lekcjach stacjonarnych. W przypadku nauki zdalnej sprzęt zostanie użyczony uczniom, którzy zgłoszą  takie zapotrzebowanie.

Łącznie w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”  zakupiono 160 tabletów  o ogólnej wartości 114 960 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu ” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.