Fotografia przedstawia logotyp

Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Zembrzyce utworzony został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych.

Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji- to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Dzięki prostej procedurze założenia konta oraz potwierdzenia profilu zaufanego będą mieli Państwo możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.

Jedną z metod uzyskania profilu zaufanego jest złożenie wniosku on-line i potwierdzenie profilu w Punkcie Potwierdzającym. Aby uzyskać profil zaufany należy najpierw zarejestrować się na stronie pz.gov.pl, a następnie złożyć i wysłać wniosek o profil. By potwierdzić profil zaufany należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do Punktu Potwierdzającego.

Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego, wniosek zostanie wycofany. Profil potwierdza się na okres 3 lat, jego ważność może być ponownie przedłużona na okres kolejnych 3 lat.

Dzięki profilowi zaufanemu można korzystać z dostępnych usług on-line na wielu portalach urzędowych m. in. e-puap, PUE ZUS, CEDIG. Można m. in. zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego  lub prawa jazdy, uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, złożyć wnioski o świadczenia 500+, 300+, zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta czy złożyć rozliczenie podatkowe do Urzędu Skarbowego.

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany został utworzony w Urzędzie Gminy Zembrzyce za sprawą projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby ” .