Obwieszczenia - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Język

Obwieszczenia

Tytuł Opublikowano
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZEMBRZYCE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ŚLESZOWICE 8.04.2021 09:00
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZEMBRZYCE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI TARNAWA GÓRNA 8.04.2021 09:00
Obwieszczenie o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce 7.03.2019 10:00
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zembrzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 22.08.2018 09:00
Ogłoszenie Wójta Gminy Zembrzyce 3.07.2018 09:00
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zembrzyce. 29.03.2018 08:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce 7.12.2017 08:00
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marcówka w gminie Zembrzyce 6.07.2017 08:00
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce. 20.07.2016 08:00