Menu główne - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Język

Menu główne

W załączeniu imienne wykazy głosowania z dnia 13.10.2021r. protokol_glosowania_13-10-2021.pdf51.31 KB

Zembrzyce, dnia 13 października 2021 roku Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce W okresie od 02 września do 13 października 2021roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania: Kontynuowano naprawę szkód...

Aktualny harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego w załączniku. harmonogram-dyzurow-aptek-na-2021rdoc.doc79.5 KB

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie zaprasza na dyżur telefoniczny. Temat: 14 emerytura - dodatkowe świadczenie roczne. Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo - otrzymuj świadczenia na konto. Termin: piątek, 15 października 2021r., godz.9:00 - 11:00 Numer telefonu: 33 874 16...

Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Zembrzyce odbędą się w dniu 21 listopada 2021 roku w lokalu wyborczym – Pawilon Centrum Rekreacji, adres lokalu wyborczego: 34-210 Zembrzyce nr 584. KALENDARZ WYBORCZY Do dnia 21 października 2021 r. - powołanie Sołeckiej Komisji Wyborczej oraz podanie do...

   Wójt Gminy Zembrzyce złożył wniosek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz ocenę merytoryczną i tym samym uzyskał rządowe wsparcie w maksymalnej wysokości w kwocie 12 000...

                                        We wrześniu 2021r. Gmina Zembrzyce złożyła wniosek dla 4...