Gospodarka - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Język

Gospodarka

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zembrzyce w 2023 r. z dn. 20.04.2023r.40.51 KB Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zembrzyce w 2023r. z dn. 24.01.2023r.37.32 KB Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zembrzyce w 2023 r. z dn....

Zembrzyce, dnia 29.09.2022 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na...

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zembrzyce w 2022 r. z dn. 30.11.2022r.39.98 KB Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zembrzyce w 2022 r. z dn. 06.10.2022r.40.24 KB Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zembrzyce w 2022 r. z dn....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 08.11.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 08.11.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce Treść w załącznikach: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce - Tom 2847.09 KB uwarunkowania-rysunek.jpg126.72...

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna Treść w załącznikach: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna338.81 KB 11_mpzp_td_1.pdf1.58 MB 11_mpzp_td_2.pdf1.58...