Gospodarka - Gmina Zembrzyce

Menu górne

Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Język

Gospodarka

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zembrzyce w 2022 r. z dn. 26.07.2022 r.40.01 KB Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zembrzyce w 2022 r. z dn. 13.06.2022r.40.97 KB Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Zembrzyce w 2022 r. z...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 08.11.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 08.11.2021r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce Treść w załącznikach: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce - Tom 2847.09 KB uwarunkowania-rysunek.jpg126.72...

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna Treść w załącznikach: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna338.81 KB 11_mpzp_td_1.pdf1.58 MB 11_mpzp_td_2.pdf1.58...

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice Treść w załącznikach: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śleszowice332.18 KB Załącznik nr 1/SL.11.74 MB Załącznik nr 1/SL.22.14 MB Załącznik nr...

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Górna. Treść w załącznikach: zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-tarnawa-gorna.pdf344.3 KB Załącznik nr 1/TG.11.57 MB Załącznik nr 1/TG.21.6 MB Załącznik nr...