GOPS

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEMBRZYCACH

34-210 Zembrzyce 541

tel. (33) 8746 400

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Kierownik: Barbara Żmudka