Gmina w liczbach

 

Przedstawiamy Państwu nowe Statystyczne Vademecum Samorządowca poświęcone Gminie Zembrzyce. W Vademecum przedstawione zostały dane statystyczne odnoszące się do zagadnień takich jak: ludność, finanse publiczne, gospodarka przestrzenna, edukacja, pomoc społeczna, rynek pracy, gospodarka narodowa, leśnictwo, odpady komunalne. Uzupełnieniem części analitycznej opracowania jest tabela porównawcza, w której informacje dotyczące gminy zestawione są z informacjami dotyczącymi pozostałych gmin w powiecie oraz wszystkich gmin w województwie.

Zembrzyce w liczbach - GUS 2015

Zembrzyce w liczbach - GUS 2014

Zembrzyce w liczbach - GUS 2012

Zembrzyce w liczbach GUS- zembrzyce2017

Zembrzyce w liczbach GUS 2018 - zembrzyce2018

 

 

 

 

 

Zembrzyce2018 » (643.6 KiB)