Gmina w liczbach

Przedstawiamy Państwu nowe Statystyczne Vademecum Samorządowca poświęcone Gminie Zembrzyce. W Vademecum przedstawione zostały dane statystyczne odnoszące się do zagadnień takich jak: ludność, finanse publiczne, gospodarka przestrzenna, edukacja, pomoc społeczna, rynek pracy, gospodarka narodowa, leśnictwo, odpady komunalne. Uzupełnieniem części analitycznej opracowania jest tabela porównawcza, w której informacje dotyczące gminy zestawione są z informacjami dotyczącymi pozostałych gmin w powiecie oraz wszystkich gmin w województwie.

 

 

 

Zembrzyce2018 » (643.6 KiB)

Do pobrania