There is no translation available.

Minister Obrony Narodowej ogłosił uruchomienie nowego projektu pn. "Trenuj jak żołnierz" będącego rozwinięciem popularnego szkolenia pn. "Trenuj z wojskiem". Celem projektu jest przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. Propozycja przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat oraz posiadają obywatelstwo polskie.

Projekt "Trenuj jak żołnierz" opiera się na dwuetapowej formule szkolenia:

  • 2-dniowe szkolenie organizacyjne w trybie weekendowym;
  • 14-dniowe szkolenie w formie ćwiczeń wojskowych podczas przerwy wakacyjnej.

Podczas całego cyklu szkolenia uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością m.in. posługiwania się bronią, taktyki, terenoznawstwa, walki wręcz czy podstaw musztry. Szkolenie zostanie zakończone złożeniem przez uczestników szkolenia przysięgi i włączeniem do rezerwy pasywnej.

Szkolenie jest bezpłatne, a jednostkki wojskowe zapewnią w trakcie II etapu wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju (uczestnik może wybrać dowolną z nich).

Na terenie województwa małopolskiego szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch jednostkach wojskowych:

  • w 5. batalionie dowodzenia (ul. Krakowska 2, Rząska):

I etap: w dniach 06-07 maja br.

II etap: w dniach 06-19 sierpnia br.

  • w 16. batalionie powietrznodesantowy (ul. Wrocławska 82, Kraków):

I etap: w dniach 09-10 czrwca br.

II etap: w dniach 16-29 lipca br.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl, istnieje również możliwość zgłoszenia się bezpośrednio do jednostki wojskowej przeprowadzającej szkolenie (osobiście, telefonicznie, mailowo).

 

Źródło: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie