There is no translation available.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 19 stycznia 2023 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Nieruchomość stanowiąca pomieszczenia w budynku nr 120 w Marcówce, położonym na działce o nr ewid. 1118, obręb Marcówka, gmina Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie, nr księgi wieczystej KR1B/00034149/4.
 2. Powierzchnia nieruchomości:
  Łączna powierzchnia pomieszczeń – 327,51 m2
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowi pomieszczenia w budynku nr 120 w Marcówce.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności edukacyjnej, działalność statutowa szkoły.
  Nieruchomość jest już odpowiednio zagospodarowana i wyposażona, celem prowadzenia takiej działalności.
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: Up – tereny usług publicznych.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
  Z uwagi na fakt, że nieruchomość jest już zagospodarowana – nie wyznacza się terminu jej zagospodarowania.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 9. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 10. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 11. nformacje o przeznaczeniu do użyczenia:
  umowa bezpłatnego użyczenia na okres do 3 lat na działalność edukacyjną.
 12. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 19 stycznia 2023 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Lokal w budynku o numerze 45 w Śleszowicach, położonym na działkach o numerach ewidencyjnych: 1987/1, 1987/2 i 1987/3. Nr księgi wieczystej KR1B/00057326/6.
 2. Powierzchnia nieruchomości:
  powierzchnia użytkowa lokalu – 87,12 m2
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowi lokal użytkowy o powierzchni 87,12 m2, położony w budynku numer 45 w Śleszowicach.
  Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości Śleszowice, gmina Zembrzyce, powiat suski, województwo małopolskie.
 4.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej – magazyn.
  Nieruchomość jest już odpowiednio zagospodarowana i wyposażona, celem prowadzenia magazynu.
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
  U1 – tereny zabudowy usługowej.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
  Z uwagi na fakt, że nieruchomość jest już zagospodarowana – nie wyznacza się terminu jej zagospodarowania.
 6. Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Wysokość opłat z tytułu najmu– 300,00 zł brutto miesięcznie.
 9. Terminy wnoszenia opłat – 14 dni od wystawienia faktury przez wynajmującego.
 10. Zasady aktualizacji opłat – 1-miesięczny okres wypowiedzenia stawki czynszu.
 11. Informacje o przeznaczeniu do użyczenia:
  umowa najmu na okres 3 lat,
  działalność gospodarcza - magazyn
 12. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE - Załącznik nr 3 Nr 12/2023 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 19 stycznia 2023 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Nieruchomość stanowiąca działki o numerach ewidencyjnych: 876/4, 734/5, 734/13, 734/11 i 2164 w Tarnawie Górnej, zabudowana budynkiem nr 50, placem zabaw i parkingiem. Nr księgi wieczystej KR1B/00029121/4.
 2. Powierzchnia nieruchomości:
  łączna powierzchnia działek – 0,1966 ha
  powierzchnia ogólna budynku – 208,58 m2
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowi działki zabudowane budynkiem nr 50 w Tarnawie Górnej (świetlica wiejska) oraz placem zabaw wraz z parkingiem. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Nieruchomość przeznaczona jest na działalność kulturalną i rekreacyjną.
  Nieruchomość jest już odpowiednio zagospodarowana i wyposażona.
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami: MNR, KDW i KDLp.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
  Z uwagi na fakt, że nieruchomość jest już zagospodarowana – nie wyznacza się terminu jej zagospodarowania.
 6.  Cena nieruchomości – nie dotyczy.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 9. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 10. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 11. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:
  umowa bezpłatnego użyczenia na okres do 3 lat,
  działalność kulturalna i rekreacyjna.
 12. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy.