There is no translation available.

Rada Gminy Zembrzyce na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2022 roku na wniosek Wójta Gminy Zembrzyce nadała tytuł: ”Zasłużony dla Gminy Zembrzyce” w dziedzinie kultury: Panu Marianowi Prorok i Panu Romanowi Czaickiemu oraz w dziedzinie sportu: Panu Januszowi Sasuła i Panu Józefowi Talaga. Uznano, że należy wyróżnić te osoby, ponieważ poprzez swoje talenty, zaangażowanie i społeczną działalność potrafili aktywizować innych, co przyczyniało się do rozwoju kultury i sportu w Gminie Zembrzyce. Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów dla uhonorowanych przez Łukasza Palarskiego - Wójta Gminy Zembrzyce i Grzegorza Józefowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Zembrzyce miało miejsce w dniu 25 i 26 czerwca 2022 roku podczas Dni Gminy Zembrzyce.

Pan Marian Prorok w Orkiestrze Dętej „RYTM” Zembrzyce od roku 1971. Od przeszło 33 lat odgrywa znaczącą rolę w zakresie rozwijania i propagowania lokalnej kultury na terenie Zembrzyc, szczególnie w obszarze działalności orkiestry. Swoją działalnością zawodową jako nauczyciel, a także dyrektor Zespołu Szkół w Zembrzycach w latach 1992-1996, a także Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce w latach 1998-2002 wywarł ogromny wpływ na rozwój lokalnej kultury poprzez budzenie wśród młodych ludzi pasji do muzyki nie tylko w aspekcie jej biernego odbioru ale przede wszystkim jej aktywnego poznawania i prezentowania poprzez naukę gry na instrumentach dętych. Od 2010 roku przejmując stery nad zembrzycką orkiestrą jako Prezes Stowarzyszenia doprowadził do realizacji wielu przedsięwzięć, które ugruntowały „zembrzyckie muzykowanie” jako istotną formę zachowania lokalnego dziedzictwa. Pan Marian Prorok swoją otwartością i sympatią do innych doprowadził do utworzenia w Zembrzycach Świetlicy Muzycznej, swoistego miejsca gdzie po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat lokalna kultura prezentowana przez Orkiestrę „RYTM” znalazła swój dom. To tutaj na co dzień członkowie orkiestry biorą udział w warsztatach muzycznych udoskonalając swoje umiejętności gry na instrumentach dętych. Działalność Pana Mariana Proroka to pozyskanie szerokiego strumienia wsparcia finansowego zarówno tego europejskiego jak i krajowego, tego publicznego jak i prywatnego. W tym to czasie promując lokalne dziedzictwo Pan Marian doprowadził do wydania płyty muzycznej z nagraniami kolęd wykonanych przez Orkiestrę „RYTM”. Ujął piękną historię Orkiestry nadzorując wydanie publikacji książkowej. Przyczynił się do zakupu licznych instrumentów muzycznych, na których dziś młodzież poznaje i szlifuje umiejętności gry. Zaangażowanie i poświęcenie się dla „zembrzyckiego muzykowania” sprawiły, iż Pan Marian Prorok stał się nieodzownym propagatorem lokalnej kultury, inicjatorem udziału orkiestry prezentującej lokalny dorobek kulturalny na wielu koncertach i festiwalach. Jest on motywatorem dla wielu lokalnych przedsięwzięć, a zarazem spoiwem łączącym lokalną społeczność z kulturą. Swoją działalnością i aktywnością na rzecz zembrzyckiej orkiestry Pan Marian Prorok wywarł ogromny wpływ na rozwój kultury w Gminie Zembrzyce, szczególnie w aspekcie rozwijania i pielęgnowania lokalnego muzykowania w środowisku wiejskim tworząc przestrzeń dla edukacji muzycznej wśród wielu mieszkańców Zembrzyc.

Zdjęcie przedstawia Pana Mariana Proroka podczas wręczania dyplomu.

Pan Roman Czaicki w Orkiestrze Dętej „RYTM” Zembrzyce od roku 1970. Od początku aktywnie włączył się w życie zespołu, szybko stając się jego istotną częścią mającą ogromny wpływ na rozwój kultury w Zembrzycach. Pan Roman Czaicki jest współtwórcą wszystkich pozytywnych przemian w orkiestrze oraz jej sukcesów w latach 70 i 80 tych. Wszystkie konkursy, w których z sukcesem brała udział zembrzycka orkiestra czy to w Bielsku Białej, Legnicy czy też Ostrowcu Wielkopolskim, a także na szczeblu lokalnym w dużej mierze są zasługą Pana Romana Czaickiego. Bardzo duży nacisk kładł zawsze na odbudowę zasobów instrumentów, oraz zasobów ludzkich, co udawało się z powodzeniem. Dzięki otwartości i dobremu kontaktowi z ludźmi udawało mu się pozyskiwać środki finansowe na rozwój zembrzyckiej orkiestry, a tym samym lokalnej kultury. W pewnym okresie życia Pan Roman przebywał w USA i to nie przeszkadzało mu nadal gorąco wspierać zembrzycką orkiestrę organizując zbiórki pieniężne wśród Polonii. Na jubileusz 75- lecia RYTM-u sprowadził orkiestrę dętą z Chicago. W wieku 78 lat jest najstarszym grającym członkiem Orkiestry Dętej RYTM Zembrzyce. Swoją działalnością i aktywnością na rzecz zembrzyckiej orkiestry Pan Roman Czaicki wywarł ogromny wpływ na rozwój kultury w Gminie Zembrzyce, szczególnie w aspekcie rozwijania i pielęgnowania lokalnego muzykowania w środowisku wiejskim tworząc przestrzeń dla edukacji muzycznej wśród wielu mieszkańców Zembrzyc.

Zdjęcie przedstawia Pana Romana Czaickiego na wręczeniu dyplomu podczas Dni Zembrzyc.

Pan Janusz Sasuła to prawdziwy pasjonat piłki nożnej: zawodnik, trener. Swoją przygodę z piłką oczywiście zaczynał na murawie zembrzyckiego boiska. Jednak po latach gry na boisku, odnalazł się jako szkoleniowiec młodych pokoleń. Pan Janusz Sasuła poprzez szkolenie młodzieży w zakresie rozwijania umiejętności piłkarskich wywarł ogromny wpływ na rozwój kultury fizycznej wśród młodych ludzi nie tylko z Zembrzyc ale i po za nią. Pan Janusz wskazywał że można, jeśli się tylko bardzo czegoś chce dokonać wiele, pierwsza jego praca z dziećmi to była pasja, później doskonalił swój warsztat trenerski uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach, zdobywając licencje trenera. To właśnie jemu większość obecnych działaczy sportowych zawdzięcza wprowadzenie w świat piłki nożnej. Lata jego pracy w LKS Garbarz to największe sukcesy piłkarskie młodych klubowiczów. W 1987 r. znaczący sukces odnieśli trampkarze, którzy w akcji "Piłkarska kadra czeka", organizowanej pod patronatem telewizji, awansowali do finałów centralnych mistrzostw Polski wsi i miast. Wcześniej wygrali zawody gminne, rejonowe, a następnie zdobyli I miejsce w województwie bielskim. W finale makroregionu rozgrywanym w Ustroniu pokonali najlepsze drużyny Katowic, Częstochowy i Opola. Drużyny juniorów i trampkarzy osiągały świetne wyniki i w sezonie 1988/89 awansowały do najsilniejszej w województwie grupy "A", gdzie grały przez cztery sezony. Rok 1992 to kolejny awans do finałów centralnych "Piłkarska kadra czeka". Sukcesy te sprawiły, że do uprawiania piłki nożnej w Zembrzycach garnęła się spora liczba chłopców, nie tylko z Zembrzyc. Działalność Pana Janusza to swoisty drogowskaz dla kolejnych trenerów, z przesłaniem, że przyszłość lokalnego sportu w dużej mierze leży w sercach lokalnej młodzieży.
Swoją działalnością i aktywnością na rzecz zembrzyckiego sportu Janusz Sasuła wywarł ogromny wpływ na rozwój sportu w Gminie Zembrzyce szczególnie w aspekcie rozwijania i pielęgnowania lokalnego zamiłowania do piłki nożnej w środowisku wiejskim tworząc przestrzeń do promocji i rozwijania tej dziedziny sportu wśród mieszkańców Zembrzyc i nie tylko.

Zdjęcie przedstawian Pana Janusza Sasułę podczas wręczenia dyplomu na dniach Zembrzyc.

Pan Józef Talaga nierozerwalnie związany jest z LKS Zembrzyce od przeszło 50 lat. Przeszedł wszystkie szczeble klubowe. Najpierw jako piłkarz młodzik, junior, zawodnik II drużyny i rezerwowy składu podstawowego. W tym czasie podpatrywał też pracę swojego brata kierownika drużyny, którą to funkcję przejął w przyszłości właśnie po nim. Przeszło 20 lat pełnił funkcję kierownika drużyny. Nie wykonywałby tej niewdzięcznej pracy, gdyby nie jego wieloletnia pasja do sportu i oddanie swej drużynie. Zmieniali się prezesi, trenerzy przychodzili i odchodzili, piłkarze przyjeżdżali i wyjeżdżali. On trwał na stanowisku, zajmował się sprawami organizacyjnymi klubu, wprowadzał w arkana sportowe nowo wstępujących do klubu, współpracował z działaczami i dziennikarzami sportowymi. Bez jego trudnej i wymagającej pracy nie byłoby możliwe prawidłowe funkcjonowanie zespołu na płaszczyźnie organizacyjnej: dokumentacja, kontakty z sędziami, reagowanie na sytuacje kryzysowe. Zawsze sumiennie wykonywał i wykonuje swoje obowiązki przygotowując sprzęt i wyposażenie na spotkania piłkarskie. Pan Józef Talaga to prawdziwy społecznik – człowiek, który dla zembrzyckiego sportu poświecił większość swojego wolnego czasu. Postawa i oddanie na rzecz rozwoju lokalnego sportu to przymioty wyróżniające Pana Józefa spośród wielu innych równie oddanych kibiców. Swoją działalnością i aktywnością na rzecz zembrzyckiego sportu Józef Talaga wywarł ogromny wpływ na rozwój sportu w Gminie Zembrzyce szczególnie w aspekcie rozwijania i pielęgnowania lokalnego zamiłowania do piłki nożnej w środowisku wiejskim tworząc przestrzeń do promocji i rozwijania tej dziedziny sportu wśród mieszkańców Zembrzyc i nie tylko.

Zdjęcie przedstawia Pana Józefa Talagę odbierającego dyplom na dniach Zembrzyc.

Fot. B.Dobisz