There is no translation available.

Wójt Gminy Zembrzyce serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Gminy Zembrzyce na spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 08.02.2023 r. o godzinie 15:30 w budynku Pawilonu Sportowego – Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zdjęcie przedstawia  informacje o Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu "Czyste Powietrze".