There is no translation available.

W wyniku przeprowadzonych wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w dniu 16 czerwca 2024 roku w Gminie Zembrzyce wybranymi zostali:

Sołtysem Sołectwa Marcówka został wybrany Pan Maciej Baran.
Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Marcówka zostali wybrani:

 1. Marian Basiura
 2. Szymon Łach
 3. Anna Mirek
 4. Piotr Trączyk
 5. Marek Wróbel

Sołtysem Sołectwa Zembrzyce została wybrana Pani Iwona Gołąbek.
Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Zembrzyce zostali wybrani:

 1. Anna Gierat
 2. Jan Kadela
 3. Józef Talaga
 4. Maria Zając
 5. Magdalena Żmudka

Sołtysem Sołectwa Tarnawa Dolna została wybrana Pani Danuta Kadela.
Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Tarnawa Dolna zostali wybrani:

 1. Maria Gruszeczka
 2. Bogusława Kalemba- Wanat
 3. Klaudia Michniak
 4. Rafał Pamuła
 5. Kamil Stypuła

Sołtysem Sołectwa Śleszowice została wybrana Pani Monika Szczygieł.
Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Śleszowice zostali wybrani:

 1. Jolanta Gałuszka
 2. Michał Kuśnierz
 3. Anna Oleksa – Kaźmierczak
 4. Klaudia Maciaszek
 5. Zdzisław Pływacz

Sołtysem Sołectwa Tarnawa Górna została wybrana Pani Katarzyna Madej.
Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Tarnawa Górna zostali wybrani:

 1. Renata Dudziak – Tyl
 2. Kazimiera Elżbieciak
 3. Tadeusz Gibas
 4. Agnieszka Kaletka
 5. Karolina Mikołajek

W dniu 21 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste spotkanie z sołtysami Gminy Zembrzyce. Uroczystość ta była okazją do złożenia podziękowań wieloletnim sołtysom z naszej gminy, które już nie wyraziły chęci kandydowania na następną kadencję tj. Pani Helenie Porębskiej, Pani Barbarze Kiepurze i Pani Halinie Ziomek.

Pani Joanna Stypuła – Wójt Gminy Zembrzyce wręczyła paniom ustępującym z funkcji sołtysów okolicznościowe dyplomy wraz ze słowami podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz mieszkańców poszczególnych miejscowości. Życząc dalszych sukcesów w działalności społecznej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Szczególne podziękowania i słowa uznania popłynęły do Pani Heleny Porębskiej, która obdarzona zaufaniem mieszkańców, pełniła funkcję sołtysa Marcówki od 1978 roku.

Osobą bardzo zasłużoną dla Tarnawy Dolnej jest Pani Barbara Kiepura, która pełniła funkcję sołtysa Tarnawy Dolnej od 1995 roku.

Również Pani Halina Ziomek dała się poznać jako osoba bardzo aktywna, pełna inicjatyw i zaangażowana w życie społeczności Śleszowic, pełniąc funkcję Sołtysa Śleszowic od 2007 roku.