There is no translation available.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ZEMBRZYCE
z dnia 17 czerwca 2024 roku
w sprawie wyników wyborów sołtysów i członków rad sołeckich,
przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2024 roku, w Gminie Zembrzyce

Sołtysem Sołectwa Marcówka został wybrany Pan Maciej Baran

Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Marcówka zostali wybrani:

 1. Marian Basiura
 2. Szymon Łach
 3. Anna Mirek
 4. Piotr Trączyk
 5. Marek Wróbel

Sołtysem Sołectwa Zembrzyce została wybrana Pani Iwona Gołąbek

Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Zembrzyce zostali wybrani:

 1. Anna Gierat
 2. Jan Kadela
 3. Józef Talaga
 4. Maria Zając
 5. Magdalena Żmudka

Sołtysem Sołectwa Tarnawa Dolna została wybrana Pani Danuta Kadela

Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Tarnawa Dolna zostali wybrani:

 1. Maria Gruszeczka
 2. Bogusława Kalemba- Wanat
 3. Klaudia Michniak
 4. Rafał Pamuła
 5. Kamil Stypuła

Sołtysem Sołectwa Śleszowice została wybrana Pani Monika Szczygieł

Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Śleszowice zostali wybrani:

 1. Jolanta Gałuszka
 2. Michał Kuśnierz
 3. Anna Oleksa – Kaźmierczak
 4. Klaudia Maciaszek
 5. Zdzisław Pływacz

Sołtysem Sołectwa Tarnawa Górna została wybrana Pani Katarzyna Madej

Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Tarnawa Górna zostali wybrani:

 1. Renata Dudziak – Tyl
 2. Kazimiera Elżbieciak
 3. Tadeusz Gibas
 4. Agnieszka Kaletka
 5. Karolina Mikołajek

Wójt Gminy Zembrzyce
Joanna Stypuła