There is no translation available.

W związku wyczerpaniem środków w naborze dotyczącym wniosków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” Informujemy że wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Zembrzyce na rok 2024 została wyczerpana.
Informujemy że nadal trwa nabór w ramach programu ,,Czyste Powietrze'', gdzie można uzyskać dofinansowanie na kompleksową termomodernizacje domu.