There is no translation available.

W dniu 16 czerwca 2024 roku w godzinach od 7:00 do 17:00 odbędą się tajne i bezpośrednie wybory sołtysów i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Zembrzyce.

Siedzibą Sołeckiej Komisji Wyborczej w Marcówce jest Szkoła Podstawowa w Marcówce, o adresie 34-210 Zembrzyce, Marcówka 120

Siedzibą Sołeckiej Komisji Wyborczej w Zembrzycach jest Pawilon Centrum Rekreacji, o adresie 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 584

Siedzibą Sołeckiej Komisji Wyborczej w Tarnawie Dolnej jest Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej, o adresie 34-210 Zembrzyce, Tarnawa Dolna 272.

Siedzibą Sołeckiej Komisji Wyborczej w Śleszowicach będzie Szkoła Podstawowa w Śleszowicach, o adresie 34-210 Zembrzyce, Śleszowice 166A

Siedzibą Sołeckiej Komisji Wyborczej w Tarnawie Górnej będzie Świetlica w Tarnawie Górnej, o adresie 34-210 Zembrzyce, Tarnawa Górna 50.

Głosując na członków rady sołeckiej można oddać głos na maksymalnie 5 kandydatów.