There is no translation available.

RO.0057.5.2024
Zembrzyce, dnia 16 maja 2024 roku

Sprawozdanie Wójta Gminy Zembrzyce

Do najważniejszych działań podjętych przez Wójta Gminy Zembrzyce wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 30 kwietnia 2024 r. do 16 maja 2024 należą:

 1. Podpisano umowę i przekazano dotację dla OSP Zembrzyce na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z przyczepą transportową w kwocie 30 000 zł.
 2. Zarządzono na dzień 16 czerwca 2024 roku wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Zembrzyce.
 3. Podpisano umowę z Wykonawcą na remont drogi gminnej nr 441269K „Krakowska” w Zembrzycach na odcinku 864 m. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 4. Podpisano umowę na usługi nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn. „Remont drogi gminnej nr 441269K „Krakowska” km od 0+000,00 do km 0+864,00 w miejscowości Zembrzyce, gmina Zembrzyce”.
 5. Podpisana została umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Remont drogi gminnej "Na Pagórek" w km od 0+000,00 do km 0+145,50 w miejscowości Tarnawa Górna. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku, kwota dofinansowania to 30 000 zł.
 6. W ramach funkcjonowania rządowego programu Czyste Powietrze na bieżąco udzielana jest pomoc mieszkańcom gminy w wypełnianiu wniosków. Od początku 2024 roku, udzielono pomocy w wypełnianiu 34 wniosków (wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, korekty).
  Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Zembrzyce od początku funkcjonowania Programu „Czyste Powietrze” :
  Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 263
  Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 212
  Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 133
  Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 444 860,14 zł.
 7. W ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” na dzień 16.05.2024 r. do Wójta Gminy wpłynęło 16 wniosków o modernizację kotłowni, z czego udzielono dotacji i podpisano 14 umów na dofinansowanie na łączną kwotę 35 000 zł.
 8. Wójt Gminy Zembrzyce uczestniczył między innymi w:
  • Igrzyskach Wiosennych Warsztatów Terapii Zajęciowej odbywających się w Zakrzowie;
  • Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Ratownictwie Medycznym w Suchej Beskidzkiej;
  • Powiatowym Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Sidzinie;
  • Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Na Szczycie im. Mietka Krzaka w Suchej Beskidzkiej;
  • spotkaniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej i Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

Wójt Gminy Zembrzyce
Joanna Stypuła