There is no translation available.

Zembrzyce, 19.09.2022r.

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. tj. poniedziałek o godzinie 13.00 w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji w Zembrzycach.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwracie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wypracowanie opinii w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  3. Głosowanie nad projektem opinii/uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  4. Zakończenie.

Przewodniczący KSWiP
Andrzej Mróz