There is no translation available.

Zembrzyce, 19.09.2022r.

ZAWIADOMIENIE

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce, odbędzie się w dniu 26 września 2022 roku, tj. poniedziałek o godzinie 14.00 w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji w Zembrzycach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX-155/09 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zembrzyce na lata 2022-2025.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV-115/08 Rady Gminy Zembrzyce w sprawie przystąpienia Gminy Zembrzyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2022 rok.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący KRGFiOŚ - Małgorzata Góralik
Przewodniczący KSSEKiS - Jolanta Fidelus