There is no translation available.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 17 maja 2022 roku, tj. wtorek o godzinie 14-tej w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji w Zembrzycach.

Temat posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przegląd dróg gminnych i omówienie spraw związanych z remontami i utrzymaniem dróg w 2022 roku.
  3. Zapoznanie się z tematem- zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i zapoznanie się z stanem gminnej infrastruktury wodociągowej.
  4. Sprawy bieżące.

 Przewodniczący KRGFiOŚ
Małgorzata Góralik