There is no translation available.

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 roku, tj. czwartek o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie tematyki realizacji zadań przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Ochrony Środowiska
Stanisław Gaura